Фотоалбум
Елате ни вижте!
Новини
Новините такива, каквито не трябва да бъдат.

      "И ний сме дали нещо на света." - гордо можем да заявим. Но знаем ли какво точно сме дали? Киселото мляко ли или розовото масло? А може би изчислителната техника? Нито едно от трите. Дали сме на света нейно величество ПРОСТОТИЯТА - това така присъщо за българина свойство. Доскоро то се считаше за абстрактно понятие, неподлежащо на изучаване и по тази причина не се включваше в учебните програми за придобиване на коя да е образователно - квалификационна степен. Малка група будни младежи обаче осъзнаха тази грешка и решиха да я поправят. Така бяха положени основите на

Висш Институт по Простотия и Селяния - Варна,

в чиято Интернет страница имате честта да се намирате в момента. Приветстваме Ви с добре дошли и Ви желаем приятно обучение в образователната ни организация.

От Ръководството

"Влезте в строя за да не стоите на дъжда!"

незнаен гений от БА